Toekenningen Erasmus Charter for Higher Education

Hoger onderwijs

Gepubliceerd op: 12 januari 2021

Vlak voor de kerstvakantie hebben alle instellingen in het hoger onderwijs die in 2020 een aanvraag indienden voor het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) de uitslag ontvangen. Het resultaat: alle aanvragen uit Nederland zijn goedgekeurd!

Hoge kwaliteit

Er werden maar liefst 62 Erasmus Charters for Higher Education toegekend aan Nederlandse hogeronderwijsinstellingen (waarvan 59 light procedure, 3 full procedure).

Volgens onafhankelijke experts is de kwaliteit van de ECHE-aanvragen hoger dan de afgelopen jaren. We zijn uiteraard erg blij met dit mooie resultaat!

Alle instellingen zullen binnenkort het ECHE-certificaat ontvangen, en dit certificaat (gezamenlijk met het policy statement) op de website van de eigen instelling publiceren.

In totaal zijn er 5076 ECHE-aanvragen in Europa ingediend (waarvan 4834 toegekend).

Over het Erasmus Charter for Higher Education

Het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) is een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten van hogeronderwijsinstellingen binnen het programma Erasmus+. 

Elke hogeronderwijsinstelling in een Programmaland die betrokken wil worden bij activiteiten in het kader van het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027, moet over een ECHE beschikken. Deze blijft geldig gedurende de hele programmaperiode.