Skip to main content
docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Toekenning vier extra projecten KA2 (reservelijst)

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training is verheugd te mogen mededelen dat er vier reserveprojecten KA2 mbo uit de Call 2020 kunnen starten met hun project. Vanuit gelden uit de budgetoverheveling KA1 mbo is dit mogelijk geworden.

Middelbaar beroepsonderwijs

Deze vier projecten zijn:

  • Dropping the Baggage – Investing in the future | Het Idee
  • 1 for All, Global 3D Printing | Nova College
  • INnovation in the FURniture Industry in the era of circular economy | Wittenborg University of Applied Sciences
  • BUILD@HOME | ROC Nijmegen

Wij wensen deze vier organisaties met hun internationale partners veel succes toe voor een mooie uitvoering van hun project!