Toekenning van het nieuwe project FaBoTo+ voor de periode mei 2019-2021

Hoger onderwijs

Binnen het project FaBoTo+ (Facilitating the use of Bologna Tools) bieden de leden van het Nederlandse team van Bologna-experts ondersteuning aan Nederlandse ho-instellingen over de Erasmus Charter Higher Education (ECHE) en implementatie van de Bologna Tools.

Nederlandse ho-instellingen hebben de Erasmus Charter Higher Education (ECHE) nodig om deel te kunnen nemen aan Europese subsidieprogramma’s. Binnen het project FaBoTo+ (Facilitating the use of Bologna Toolsbieden de leden van het Nederlandse team van Bologna-experts ondersteuning aan Nederlandse ho-instellingen over hun ECHE en implementatie van de Bologna Tools (o.a. het diploma supplement (DS) en ECTS grading tables). 

Het project biedt ook ondersteuning aan de partners van KA107-projecten in Ukraine, Georgia en Rusland, de landen met de meeste mobiliteiten binnen de actie KA107. Tevens wordt aandacht gegeven aan het ondersteunen van joint programmes, een van de speerpunten van de European Higher Education Area.