Terugblik TCA Inclusie & diversiteit in de leeromgeving

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 14 augustus 2019

Van 23 t/m 25 juni organiseerde het NA Erasmus+ Onderwijs & Training een Transnational Cooperation Activity (TCA) in Wageningen over het thema 'Inclusie & diversiteit in de leeromgeving', waarbij 80 onderwijsprofessionals uit heel Europa aanwezig waren.

Het doel was om alle internationale deelnemers in drie dagen handvatten te bieden om diversiteit in de leeromgeving bespreekbaar te maken, good practices uit alle onderwijssectoren te delen, cross-sectoraal leren te stimuleren, nieuwe contacten te stimuleren en toekomstige partnerschappen tussen de internationale deelnemers onderling te bevorderen.

Twee inspirerende keynotespeeches werden verzorgd door Pravini Baboeram, programme manager ECHO (Expertise Centrum Diversiteitsbeleid) en historicus en pedagoog Karen Polak, coördinator van het internationale projectteam van de Anne Frank Stichting.

Illustratie uit keynote speech inclusie Pravini Baboeram, programme manager ECHO.

Er vonden meerdere workshoprondes plaats, met voorbeelden van inclusie en diversiteit uit alle onderwijssectoren. Karen Polak gaf bijvoorbeeld een workshop over de online toolbox Stories that Move: Toolbox Against Discrimination; Margret Mulder van ROC Leijgraaf gaf een training over de tool  'All aboard', een van de opbrengsten van het project Erasmus+ Inclusive and accessible VET; Odette Spee en Rochelle Helms van de Hogeschool van Amsterdam deelden hun ervaringen om sociale inclusie te bevorderen in het veld van Early Childhood Education and Care (ECEC) en de samenwerkingspartners van het Homo'poly-project deelden de opvallende resultaten van de didactische benadering van Homo'poly: na afloop van het experiment bij !mpulse Leeuwarden (OSG Piter Jellis) hadden leerlingen inderdaad een andere houding ten opzichte van homoseksualiteit gekregen.

Daarnaast werden er tijdens de TCA ook workshops verzorgd door consultants van het NA Erasmus+ Onderwijs & Training, om bijvoorbeeld de aanwezigen te informeren over het aanvragen van een subsidie Erasmus+ ten behoeve van een inclusieproject, en over het delen van de effecten en opbrengsten (impact) van inclusieprojecten Erasmus+. 

Foto: workshop 'Inclusion & Diversity: Impact in Erasmus+ projects' door Hannah Achterbosch en Mariola Gremmen (NA Erasmus+ Onderwijs & Training).

Enkele opmerkingen van de deelnemers na afloop van de TCA Inclusie & diversiteit in de leeromgeving:

  • "I learned that we can learn a lot and profit if we work more inter-sectoral, we need to communicate more and share different experiences and learn from each other."
  • "The main point that I took from the event is that diversity comes in many forms, and that in some instances an individuals 'diversity' is hidden or not acknowledged. There is not only diversity of ethnicity, language and culture, but also in educational ability, economic position and life experience."
  • "We have been examining and researching possible project opportunities since attending the conference. Also, I have gained a valuable network of colleagues from other areas of Europe".
  • "The strengths of the TCA I found were in the knowledge and experience of the speakers and workshop leads coupled with the opportunity to work with colleagues from a diverse range of sectors and countries. it was both challenging and refreshing to hear that similar challenges albeit to different degrees are apparent in all European countries."