Terugblik Seminar ‘Bereiken van kwetsbare volwassenen’

Volwasseneneducatie

Op 2 en 3 oktober 2018 organiseerde het Vlaamse en Nederlandse Agentschap Erasmus+ gezamenlijk een seminar, waarbij 30 professionals uit Vlaanderen en Nederland met elkaar kennis maakten en uitwisselden over het bereiken van kwetsbare volwassenen voor betere participatie in de maatschappij.

Beleidsadviseurs en andere betrokkenen vanuit de lokale of regionale overheid gingen gedurende twee dagen met elkaar in gesprek over dit belangrijke thema. Deelnemers werden geïnspireerd door diverse presentaties. Vanuit het onderzoek gaf kersvers bekleder van de Unesco-leerstoel Volwasseneneducatie Maurice de Greef inzicht in hoe we volwassenen kunnen benaderen.

Vanuit de praktijk gaven Rotterdam (West-Practice) en de gemeente Tilburg inzicht in hun aanpak. De projecten ‘Street support and public nuisance – inclusive education strategies versus marginalisation’ (Regenboog Groep, Amsterdam) en ‘Managing Volunteers/Empowering People’ (DINAMO, Turnhout) namen de deelnemers mee in Europese samenwerking op dit thema.

Tussen de presentaties door werden vele inhoudelijke discussies gevoerd en telefoonnummers uitgewisseld. Belangrijke gespreksonderwerpen waren onder andere hoe je successen kunt meten, hoe je mensen die ‘niet willen’ toch kunt verleiden en hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden. Ook werd duidelijk dat er, zowel tussen de twee landen als tussen diverse regio’s/gemeenten, veel verschillende aanpakken zijn die succesvol kunnen zijn. Belangrijke voorwaarde daarbij is altijd om dichtbij de belangen en interesses van deelnemers zelf te blijven.

Het verslag wordt binnenkort gedeeld op deze pagina.

Wilt u ook deelnemen aan de discussie(s) en bent geïnteresseerd in het onderwerp?

Laat het ons weten via mbo-ve@erasmusplus.nl.