Skip naar content

Lanceringsevent Let’s begin!

Op 22 juni 2021 lanceren we vol trots het nieuwe programma Erasmus+!

Terugblik | Online infosessie Erasmus Accreditatie

Op 7 juni 2021 organiseerde het Nationaal Agentschap Erasmus+ een online infosessie over de Erasmus Accreditatie om instellingen wegwijs te maken.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Online infosessie Erasmus Accreditatie

Op 7 juni 2021 organiseerde het Nationaal Agentschap Erasmus+ een online infosessie over de Erasmus Accreditatie, om instellingen wegwijs te maken. Het plenaire deel van de online infosessie bestond voornamelijk uit algemene informatie over wat de accreditatie precies inhoudt, wat de voordelen zijn, wanneer een accreditatie nodig is, en hoe een instelling een aanvraag kan indienen. 

In sectorspecifieke sessies werd vervolgens besproken welke veranderingen deze accreditatie teweeg zal brengen binnen elke sector. Dit was tegelijkertijd een mogelijkheid voor instellingen om hun vragen aan het Nationaal Agentschap Erasmus+ te stellen. De in totaal 120 deelnemers maakten hier dan ook veelvuldig gebruik van, wat resulteerde in levendige en interactieve sessies. Het NA bedankt alle deelnemers dan ook hartelijk voor hun input!

De aanvraagformulieren voor call 2021 zijn inmiddels beschikbaar, deze vind je hier: Opportunities for Erasmus+ | Erasmus+ and European Solidarity Corps programmes (europa.eu).

Heb je de informatiebijeenkomst gemist? Bekijk dan de slides hieronder.

Wat is een Erasmus Accreditatie?

Instellingen in het primair en voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs en organisaties in de volwasseneneducatie kunnen voor 19 oktober 2021, 12:00 uur een aanvraag indienen. Met een accreditatie hoeft een organisatie of instelling niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget is dan voldoende. 

Met een accreditatie laat een organisatie zien dat het ervaring heeft met internationalisering en daar de komende jaren  verder mee aan de slag wil. Een accreditatie maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen  Erasmus+ in de toekomst makkelijker. Het geeft organisaties de ruimte om in hun eigen tempo de internationale activiteiten verder uit te bouwen.

Eerdere ervaring met projecten van Erasmus+ is niet nodig om een accreditatie aan te vragen. Organisaties kunnen ieder jaar een accreditatie aanvragen. Het is dus niet per se nodig al dit jaar een accreditatie aan te vragen.

Organisaties die geen accreditatie aanvragen, kunnen nog wel op de normale manier jaarlijks hun aanvraag doen voor mobiliteitsprojecten.