Terugblik | Online informatiebijeenkomst Erasmus-accreditatie

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 30 juni 2020

De voorbereiding voor het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 zijn in volle gang. Het nieuwe programma zal op hoofdlijnen dezelfde mogelijkheden kennen als het huidige programma, maar een aantal vernieuwingen zullen nog meer flexibiliteit en mogelijkheden bieden - waaronder de Erasmus-accreditatie. Op 30 juni 2020 organiseerden wij een online informatiebijeenkomst over de call voor een Erasmus-accreditatie. Na de zomervakantie zullen wij bovendien schrijfsessies en adviesgesprekken aanbieden, voor organisaties die een Erasmus-accreditatie willen aanvragen.

Online informatiebijeenkomst Erasmus-accreditatie

Op 30 juni 2020 organiseerde het Nationaal Agentschap een online informatiebijeenkomst over de Erasmus-accreditatie, om instellingen een eerste indruk te geven. 

Het plenaire deel van de online informatiebijeenkomst bestond voornamelijk uit algemene informatie over wat de accreditatie precies inhoudt, wat de voordelen zijn, wanneer een accreditatie nodig is, en hoe een instelling een aanvraag kan indienen. 

In sectorspecifieke sessies werd vervolgens besproken welke veranderingen deze accreditatie teweeg zal brengen binnen elke sector. Dit was tegelijkertijd een mogelijkheid voor instellingen om hun vragen aan het Nationaal Agentschap Erasmus+ te stellen. De in totaal 130 deelnemers maakte hier dan ook veelvuldig gebruik van, wat resulteerde in levendige en interactieve sessies. Het NA bedankt alle deelnemers dan ook hartelijk voor hun input!

Heb je de informatiebijeenkomst gemist, of wil je de informatie nogmaals bekijken of teruglezen? Download dan hieronder de PowerPoint-presentaties, of kijk het plenaire deel terug.

Schrijfsessies en adviesgesprekken

Na de zomervakantie organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ schrijfsessies en adviesgesprekken voor organisaties die een Erasmus-accreditatie willen aanvragen voor de deadline van 29 oktober 2020. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor aankondigingen van deze activiteiten.

Wat is een Erasmus-accreditatie?

Op donderdag 28 mei is de call voor de aanvraag van een Erasmus-accreditatie gepubliceerd door de Europese Commissie. Instellingen in het primair en voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs en organisaties in de volwasseneneducatie kunnen voor 29 oktober 2020, 12:00 uur een aanvraag indienen. Met een accreditatie hoeft een organisatie of instelling niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget is dan voldoende. 

Met een accreditatie laat een organisatie zien dat het ervaring heeft met internationalisering en daar de komende jaren  verder mee aan de slag wil. Een accreditatie maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen  Erasmus+ in de toekomst makkelijker. Het geeft organisaties de ruimte om in hun eigen tempo de internationale activiteiten verder uit te bouwen.

Eerdere ervaring met projecten van Erasmus+ is niet nodig om een accreditatie aan te vragen. Organisaties kunnen ieder jaar een accreditatie aanvragen. Het is dus niet per se nodig al dit jaar een accreditatie aan te vragen.

Organisaties die geen accreditatie aanvragen, kunnen nog wel op de normale manier jaarlijks hun aanvraag doen voor mobiliteitsprojecten.