Terugblik deadline Strategische partnerschappen Call 2019

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Op 26 maart jl. (na uitstel van de oorspronkelijke deadline op 21 maart) was het zover, de deadline voor het indienen van projectvoorstellen binnen Key Action 2: Strategische partnerschappen.

Nu de aanvragen ingediend zijn, gaan ze de verdere (beoordelings)procedure in. Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden beoordeeld door twee experts.

Ingediende aanvragen (onder voorbehoud van ontvankelijkheidscheck)

  • KA201 (po/vo): 21
  • KA202 (mbo): 30
  • KA203 (ho): 26
  • KA204 (ve): 29
  • KA229 (school exchange partnerships po/vo): 86

Eind maart heeft de instructiebijeenkomst plaatsgevonden voor de externe experts die de aanvragen beoordelen. Tijdens deze bijeenkomst worden de externe experts getraind aan de hand van de Guide for Experts. De instructie vindt in heel Europa plaats en gebeurt veelal aan de hand van casussen om zo vanuit een gemeenschappelijk kader te beoordelen.