Skip naar content

Symposium Creating Equal Opportunities at School

Op woensdag 15 september 2021 vindt het eindsymposium plaats van het Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School (through teaching academic language). Het KA201-project van Bureau Talent en diverse samenwerkingspartners heeft als doel kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Want het klinkt zo vanzelfsprekend: gelijke kansen in het onderwijs, maar helaas is het dat niet.

Primair en voortgezet onderwijs Hoger onderwijs

Heb jij de indruk dat cognitief talent in sommige groepen niet goed wordt herkend? Of dat (hoog)begaafde leerlingen uit minder bevoordeelde gezinnen minder goed tot presteren komen? Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders van niet-Westerse achtergrond en kinderen van laagopgeleide ouders minder goed worden herkend als cognitief talent. De partners in het project vinden het belangrijk om het talent in deze groepen wel te vinden en ervoor te zorgen dat ook deze jongeren de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Met het driejarige project Creating Equal Opportunities at School is een lesprogramma ontwikkeld om de academische woordenschat te verbeteren van leerlingen uit minder bevoordeelde omstandigheden. Door het aanreiken van academische woordenschat willen de partners de kansen van deze leerlingen vergroten zodat zij succesvol een academische studie af te ronden.

Op het symposium kun je kennismaken met alle betrokkenen in het project: leraren, onderzoekers, leerlingen, schoolleiders, onderwijsexperts. Aanmelden kan tot 8 september. Voor online deelname geldt een bijdrage van 10 euro en fysieke deelname op de Campus Sanderus van de Thomas More Universiteit in Antwerpen kost 15 euro inclusief lunch.