Study visit Westelijke Balkan voor ho-instellingen | inschrijving geopend

Hoger onderwijs

Speelt de Westelijke Balkan al een rol in de internationale samenwerkingsverbanden van jouw instelling?

Deze zuidoostelijke buurregio van de EU heeft veel te bieden, maar is nog relatief onbekend in de Nederlandse academische wereld. En zoals wij weten: onbekend maakt onbemind. Daar wil het Nationaal Agentschap verandering in brengen, door vertegenwoordigers van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen kennis te laten maken met de regio.

In de laatste week van november (26-30 november) organiseert het Nationaal Agentschap een study visit aan de Westelijke Balkan. De precieze data zijn afhankelijk van hoeveel landen we uiteindelijk bezoeken als gevolg van de belangstelling. De landen die aan bod zullen komen tijdens dit bezoek zijn Albanië, Bosnië & Herzegovina, Kosovo, en Montenegro.

Aanleiding

Binnen KA107 is er ruimschoots budget voor de regio Westerse Balkan. Ook voor call 2019 zal er om en nabij een miljoen euro beschikbaar zijn. De afgelopen drie calljaren is het budget bij lange na niet uitgeput. De huidige prognose is dat dit in 2019 niet anders zal zijn, gezien het feit dat Servië, het populairste land in deze regio, vanaf komend jaar een programmaland wordt, en de samenwerking dus niet meer uit deze budgetenvelop zal worden betaald. Echter, de Westelijke Balkan is in politieke zin van belang voor de EU, omdat de landen zich langzamerhand voorbereiden om toe te treden.

Het doel van de study visit is om de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen en instellingen in de Westelijke Balkan met elkaar in contact te brengen, en het faciliteren van contacten die kunnen leiden tot het aanvragen van budget in call 2019 en het tekenen van nieuwe Inter Institutional Agreements (IIA’s).

Kosten

Het NA draagt zorg voor de hotelkosten, de maaltijden en transfers gedurende de study visit. Deelnemers dienen zelf de heen- en terugvlucht te betalen. Het OS budget van Erasmus+ kan hiervoor gebruikt worden.

De precieze invulling van het programma zal op basis van de interesse van deelnemende instellingen vastgesteld worden.

Interesse?

Geïnteresseerd? Zorg dat de Erasmuscoördinator van jouw instelling op de hoogte is van je interesse, zodat jullie  samen kunnen werken aan de expression of interest, en deze kunnen versturen vóór de deadline van 12 oktober. Ben je Erasmuscoördinator? Vraag dan rond in de verschillende faculteiten van jouw instelling op welke terreinen en met welke landen zij zouden willen samenwerken.

Indien je  vragen hebt of een Expression of Interest-formulier wilt ontvangen of insturen, kun je terecht bij Marijn van Grunsven via mvangrunsven@erasmusplus.nl.