Studenten Mobility Awards 2018 uitgereikt!

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Gepubliceerd op: 11 maart 2019

Winnaars Studenten Mobility Awards ervaringsverhalenwedstrijd Erasmus+ 2018 bekend

Manon Witjes, mbo-student van het Graafschap College, en Madi Aubakirov, student van de Hogeschool Rotterdam, ontvingen vandaag op het ministerie van OCW de Studenten Mobility Award en een cheque t.w.v. €500,- voor hun ervaringsverhaal Erasmus+. In Nederland gaan jaarlijks vele duizenden studenten met subsidie Erasmus+ voor stage of studie naar het buitenland. Om hun ervaringen te delen en anderen te inspireren, schreef het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training een wedstrijd uit voor studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Kees van Tussenbroek van Hogeschool Inholland ontving vandaag de Ambassador Award.

Uit de vele inzendingen selecteerde een onafhankelijke vakjury, per onderwijssector (mbo en ho), de drie beste kandidaten. Sibrich Wijnia (Friesland College) en Sjors Beukeboom (Hogeschool Windesheim) ontvingen als tweede prijs een cheque t.w.v. €250,-. De derde prijs, een cheque van €150,- werd uitgereikt aan Sjoerd Olsthoorn (ROC Mondriaan) en Iris Buscher (Hogeschool Inholland). Kees Tussenbroek heeft als stagebegeleider maar liefst 2000 studenten bijgestaan in hun stagetraject naar het buitenland.

Foto winnaars.jpg

Foto: Andrew Walkinshaw


Achtergrond wedstrijd
De Studenten Mobility Award wordt sinds 2009 uitgereikt om het belang van een buitenlandervaring te onderstrepen. Door stage te lopen of te studeren in een internationale omgeving verbeteren studenten hun culturele, taal- en vakvaardigheden. Ze maken kennis met andere ideeën en opvattingen waarmee ze hun blikveld vergroten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Hiermee vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

Informatie over Erasmus+
Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.