Skip naar content

Erasmus+ Events EACEA

Wist je dat ... het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel ook online informatiesessies over de centrale acties van het programma Erasmus+ organiseert?

Statistische data Partnerschappen voor innovatie Call 2021 bekend

De Europese Commissie heeft onlangs data gepubliceerd betreffende de reactie op de Call 2021 Partnerschappen voor innovatie (Key Action 2).

Hoger onderwijs

Partnerschappen voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te vergroten door middel van samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de bredere sociaal-economische context, evenals het bevorderen van onderzoek. 

317 ingediende projectvoorstellen

Er zijn in totaal 317 projectvoorstellen ingediend, waarvan 300 in Lot 1 (Alliances for Education and Enterprises) en 17 in Lot 2 (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills). Binnen Lot 2 zijn Digital, Creative & Cultural industries, Health en Tourism de meeste populaire industriële ecosystemen. Het beschikbare budget voor deze actie is 61 miljoen euro (waarvan 31 miljoen voor Lot 1 en 30 miljoen voor Lot 2). Voor beide Lots is ruim meer aangevraagd dan het beschikbare budget.

Deelname van Nederlandse organisaties

Nederland is als coördinator betrokken bij 3 projectvoorstellen onder Lot 1. Nederlandse organisaties zijn daarnaast als partner betrokken bij 82 projectvoorstellen, en 12 keer als associated partner in Lot 1. Nederland is ook als coördinator betrokken bij projectvoorstellen onder Lot 2. Nederlandse organisaties zijn daarnaast als partner betrokken bij 35 projectvoorstellen, en 6 keer als associated partner in Lot 2. 

Centrale actie

De Partnerschappen voor innovatie vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Deze centrale actie is gericht op het bevorderen van strategische samenwerking tussen belangrijke spelers in het hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, bedrijfsleven en onderzoek. De actie bevordert onderwijsinnovatie en het identificeren van de benodigde vaardigheden, kennis en competenties die aansluiten bij de toekomstige vraag op de Europese arbeidsmarkt.