Skip naar content

Start National VET-team Erasmus+

In september start het National VET-team Erasmus+. Dit Nederlandse team informeert, inspireert en deelt kennis met collega’s die in het mbo werken aan Erasmus+ projecten, in samenwerking en afstemming met het Nationaal Agentschap.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het National VET-team Erasmus+ is een nieuwe activiteit binnen het werkprogramma Erasmus+ voor de hele programmaperiode van 2021 tot 2027. Het team bestaat uit zeven tot negen mensen die in het mbo werken als coördinator internationalisering of projectleider Erasmus+ projecten of expert zijn op het gebied van zogenaamde VET-tools (zoals ECVET).

Medewerkers kunnen voor kortere of langere tijd lid zijn. Zij worden ondersteund door twee programmabeheerders van het Nationaal Agentschap (NA) Erasmus+, die ook onderdeel uitmaken van het team.

Beoogde doelen

Het team fungeert als eerste aanspreekpunt en netwerk in het mbo voor het NA. Ook kan het team een brug vormen naar de overige stakeholders, zoals de MBO-raad, SBB en OCW. Specifieke activiteiten van het team zijn:

  • delen van informatie en uitwisselen van kennis en ervaringen (good practices)
  • leveren van bijdragen aan informatiesessies van het NA
  • bijdragen aan communicatie-uitingen van het NA (denk aan interviews, inspiratieverhalen, promotiematerialen)
  • deelnemen aan nationale en internationale bijeenkomsten en conferenties over VET, op uitnodiging van het NA

De officiële aftrap vindt plaats tijdens een ‘diner-pensant’ op een centrale locatie in Utrecht op dinsdag 21 september van 17:00 tot 20:00 uur. Een afvaardiging van het team neemt daarna deel aan de jaarlijkse EfVET conferentie, van 27-30 oktober 2021 in Kuopio, Finland.

Lid worden?

Het NA selecteert en vraagt mensen om lid te worden van dit National VET-team Erasmus+. Heb jij vanuit je ervaring en expertise interesse in deelname aan het National VET-team Erasmus+? Stuur dan een mail met motivatie naar mbo-sector@erasmusplus.nl.