Skip naar content

Start Call European Policy experimentation in higher education

Voor het toetsen van een joint degree label en de Europese kaders voor allianties van instellingen in het hoger onderwijs heeft de Europese Commissie een Call gelanceerd in het programma Erasmus+. Organisaties kunnen voorstellen indienen tot 6 oktober 2022. Als Nationaal Agentschap blijven we graag op de hoogte!

Hoger onderwijs

De Call European Policy experimentation in higher education gaat over twee onderwerpen:

  1. Pilot Joint European degree label: met deze oproep kunnen allianties van instellingen in het hoger onderwijs en nationale autoriteiten op vrijwillige basis de afgifte van een gezamenlijk Europees diplomalabel op basis van gemeenschappelijke criteria onderzoeken, testen en faciliteren.
  2. Pilot Institutionalised EU - cooperation instruments. Doel van deze pilot is het gebruik van bestaande geïnstitutionaliseerde samenwerkingsinstrumenten op Europees niveau te toetsen om vervolgens een mogelijke juridische status voor allianties van onderwijsinstellingen te onderzoeken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met nationale autoriteiten en vertegenwoordigers van de instellingen.

De deadline voor het indienen van een voorstel is 6 oktober 2022.

Online webinar

Op 28 juni 2022 organiseerde de EACEA een online webinar over deze Call.

Op de hoogte blijven

Als Nationaal Agentschap Erasmus+ blijven we graag op de hoogte van de initiatieven die Nederlandse organisaties indienen voor deze pilots. Laat het ons weten via e-mail: ho@erasmusplus.nl