Servië treedt toe als Programmaland binnen Erasmus+

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 25 februari 2019

In februari 2019 is Servië officieel toegetreden tot het programma Erasmus+.

In 2016 begon Servië met de voorbereidingen om toe te kunnen treden tot het programma Erasmus+. Op 5 februari 2019 was de officiële toetreding een feit. Het land was al langer een actieve partner in het programma Erasmus+. Zo deden sinds 2014 al bijna 7.000 Serviërs een buitenlandervaring op en rond de 4.300 deelnemers uit Europa gingen naar Servië.

De nieuwe status van Servië als programmaland biedt nieuwe mogelijkheden voor Europese burgers en organisaties. Het kan nu deelnemen aan meer acties op het gebied van onderwijs en jeugd. Servië staat nu op gelijke voet met lidstaten van de Europese Unie, net zoals IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.
Voor het European Solidarity Corps blijft Servië partnerland.