Sector Skills Alliances (SSA) Call 2020 | Allianties voor sectorspecifieke vaardigheden

Middelbaar beroepsonderwijs

Gepubliceerd op: 6 november 2019

De allianties voor sectorspecifieke vaardigheden (SSA: Sector Skills Alliances) zijn bedoeld voor projecten in beroepsonderwijs en -opleiding.

Wat zijn Sector Skills Alliances (SSA)?

Allianties voor sectorspecifieke vaardigheden (SSA) zijn transnationale projecten die bestaande en opkomende vaardigheidsbehoefte (skills gaps) in een specifieke economische sector in kaart brengen of benutten, en/of deze behoeften vertalen in curricula voor beroepsonderwijs en -opleiding om aan die behoeften tegemoet te komen.

Deze oproep is onderdeel van de Call for proposals 2020. In tegenstelling tot de actielijnen KA1 (mobiliteitsprojecten) en KA2 (Strategische partnerschapsprojecten) is deze actie belegd bij het Agentschap EACEA in Brussel. 

De volgende projecten kunnen worden aangevraagd:

Perceel (Lot) 1

Perceel 1: allianties voor sectorspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en uitvoering van beroepsonderwijs en -opleiding.

Dit perceel is erop gericht een antwoord te vinden op een zogenaamde skills gap door bijvoorbeeld gemeenschappelijke transnationale beroepsopleidingen te ontwikkelen voor Europese professionele kernprofielen, evenals onderwijs-en opleidingsmethoden, met aandacht voor werkplekleren.

 • Projectduur: 2 of 3 jaar
 • Totaal budget perceel 2: 6.000.000 EUR
 • Maximale EU steun voor een project (2 jaar): 700.000 EUR
 • Maximale EU steun voor een project (3 jaar): 1.000.000 EUR

Perceel (Lot) 2

Perceel 2: allianties voor sectorspecifieke vaardigheden met het oog op de uitvoering van een nieuwe strategische aanpak ('blauwdruk') van sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden.

De allianties in perceel 2 zullen de uitvoering van de blauwdruk ondersteunen door een sector specifieke vaardighedenstrategie (skills strategy) te ontwikkelen. Deze strategie moet de tekorten aan vaardigheden, lacunes en discrepanties tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden stelselmatig en structureel verminderen en tevens zorgen voor vaardigheden van voldoende kwaliteit en niveau om groei, innovatie en concurrentiekracht in de sector te ondersteunen. 

 • Projectduur: 4 jaar
 • Totaal budget perceel 2: 24.000.000 EUR
 • Maximale EU steun voor een project (4 jaar): 4.000.000 EUR

De (exclusief) in aanmerking komende sectoren binnen perceel 2 zijn:

 1. Blockchain
 2. Cultureel erfgoed
 3. Cyberbeveiliging
 4. Spoorweg en transportindustrieën
 5. Sociale ondernemingen voor arbeidsmarktintegratie
 6. Softwarediensten

De deadline voor deze Call for Proposals is 26 februari 2020 (17.00 uur).

Meer informatie over deze call is te vinden op de website van het Agentschap EACEA.