Save the date | adviesgesprekken KA2 Strategische Partnerschappen Call 2019

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Om je in de aanloop naar het indienen van een KA2 aanvraag voor de Call 2019 te ondersteunen en te adviseren, organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training (NA) adviesgesprekken.

Ben je van plan om internationaal samen te werken aan onderwijsinnovatie en/of het uitwisselen van goede voorbeelden? En wil je hierbij het Europese subsidieprogramma Erasmus+ inzetten?

Het adviesgesprek

Een adviesgesprek duurt maximaal 30 minuten bij de sectoren po/vo/ho en maximaal 30 tot 45 minuten bij de sectoren mbo/ve. Het projectopzetformulier dient als basis voor het adviesgesprek dat je hebt met één van de adviseurs van het Nationaal Agentschap. Dit formulier dient voorafgaand aan de adviesgesprekkendag per e-mail ingediend te zijn bij het Nationaal Agentschap. 

Let op (!) Uitzondering: School Exchange Partnerships

Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs die een adviesgesprek voor een School Exchange Partnership willen aanvragen is een apart formulier ontwikkeld. Graag dit formulier gebruiken voor de aanvraag van een adviesgesprek.

* Onderwijsveld: primair, voortgezet én hoger onderwijs

  • Datum: 18 januari 2019

Locatie: Nuffic, Den Haag

Meer informatie en aanmelden

Sectoren po/vo/ho: Om je voor de adviesgesprekkendag aan te melden stuur je het ingevulde projectformulier uiterlijk 20 december naar po-vo-ho@erasmusplus.nl. Donderdag, 3 januari 2019 ontvang je de registratielink met de beschikbare tijden voor het adviesgesprek.

* Onderwijsveld: middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie (VE)

  • 15 november tussen 13.00-16.00, na de voorlichting Call 2019, Seats2Meet, Utrecht
  • 3 december tussen 13.00-16.00, Utrecht
  • 18 december tussen 09.30-14.00 uur, Den Bosch
  • 12 februari tussen 13.00-16.00 uur, CINOP, Den Bosch

Meld je hier aan voor een van bovengenoemde data voor het mbo en de ve.

Stuur voorafgaand aan het adviesgesprek mbo-ve (uiterlijk één week van te voren)  het projectopzetformulier naar mbo-ve@erasmusplus.nl o.v.v.: Adviesgesprekken KA2 Call 2019. Je ontvangt van het secretariaat een bevestigingsmail met het tijdstip van je adviesgesprek. Uiterlijk één week voorafgaand aan het gesprek dient je het projectopzetformulier te hebben aangeleverd.

Informatie over de Call 2019

Je vindt de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie in het kader van de Strategische Partnerschappen (Key Action 2) in de Programma Gids 2019 (p.101-124). Op onze website vindt je voor iedere onderwijssector aanvullende informatie.  

Deadline

De deadline voor het indienen van een aanvraag in het kader van de strategische partnerschappen is 21 maart 2019.