Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Resultaten Partnerschappen voor innovatie Call 2021 bekend

De Europese Commissie heeft onlangs de resultaten van de selectie van de centrale actie Partnerschappen voor innovatie voor de Call 2021 bekendgemaakt. Nederlandse organisaties zijn goed vertegenwoordigd in de uitslag!

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Van de 317 ingediende voorstellen zijn er 32 projecten geselecteerd met een totale financiering van 60,9 miljoen euro. Nederlandse organisaties zijn vooral als partner betrokken bij 9 projecten in Lot 1 en 16 projecten in Lot 2:

  • Binnen Lot 1 Alliances for Education and Enterprises zijn 25 projecten geselecteerd met een accent op de landbouwsector (16%), gevolgd door ondernemerschap en sustainable development (beide 12%). Negen Nederlandse organisaties zijn als partner betrokken bij deze projecten, waaronder TU Delft, Stichting Saxion, Stichting Breda University of Applied Sciences en Hogeschool van Amsterdam.
  • Binnen Lot 2  Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the “Blueprint”) zijn er 7 projecten geselecteerd. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is de coördinator van het project CYANOTYPES Strategic Skills for Creative Futures. Daarnaast zijn er vijftien Nederlandse organisaties als partner betrokken bij deze projecten, waaronder Stichting Breda University of Applied Sciences, Stichting NHL, Stichting Regionaal Opleiding Centrum Drenthe, Wageningen Universiteit, Stichting Aeres, Hogeschool Utrecht en Stichting Nederlands Instituut van Gezondheidszorg.

Wat zijn de Partnerschappen voor innovatie?

Partnerschappen voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te vergroten door middel van samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de bredere sociaal-economische context, evenals het bevorderen van onderzoek.

Deze partnerschappen zijn ook bedoeld om het leren van nieuwe vaardigheden te stimuleren en ongelijkheden tussen vraag en aanbod van vaardigheden (skills mismatches) aan te pakken door nieuwe curricula te ontwerpen en op te zetten voor het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.