Reminder | Deadlines subsidieaanvragen verlengd in verband met coronavirus

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 3 april 2020

Vanwege het coronavirus heeft de Europese Commissie meerdere deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen voor Erasmus+ verlengd.

Deadlines Onderwijs & Training

KA2 | Strategische partnerschappen (po-vo, mbo, ho en ve)

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen wordt verlengd tot 23 april 2020 (12.00 uur). Het gaat om de volgende actielijnen:

 • Strategische partnerschappen in het primair en voortgezet onderwijs (KA201)

 • School Exchange Partnerships tussen scholen (docenten en leerlingen PO/VO)  (KA229)

 • Strategische partnerschappen in het middelbaar beroepsonderwijs (KA202)

 • Strategische partnerschappen in het hoger onderwijs (KA203)

 • Strategische partnerschappen in de volwasseneneducatie (KA204)

Call 2021-2027 Erasmus Charter voor Higher Education (ECHE)

De deadline voor het indienen van aanvragen voor het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) wordt verlengd tot 26 mei 2020 (17.00 uur)

Deadlines Jeugd & jongerenwerk

De deadlines voor subsidieaanvragen voor de tweede ronde van projecten voor jeugd- en jongerenwerk worden verlengd tot 7 mei 2020 (12.00 uur). Het gaat om de volgende actielijnen:

 • KA1 | Mobiliteit | 2e ronde
 • KA2 | Strategische partnerschappen | 2e ronde 
 • KA3 | Youth Dialogue | 2e ronde 

Deadlines Sport

De deadlines voor subsidieaanvragen voor Sport-projecten worden verlengd tot 21 april 2020 (17.00 uur). Het gaat om de volgende actielijnen:

 • Sport | samenwerkingspartnerschappen

 • Sport | kleine samenwerkingspartnerschappen

 • Sport | EU sportevenementen zonder winstoogmerk