Skip naar content

RED versterkt digitale vaardigheden in Europa

Door de coronamaatregelen zijn veel projectactiviteiten geannuleerd of voorlopig uitgesteld. Hoe rond je vanuit huis toch succesvol een internationaal project af? Dylan Adelaar van Pro Work deelt zijn ervaringen over de afronding van het Erasmus+ project RED (Reinforce European Digital, literacy and numeracy skills!

Volwasseneneducatie

Zeven Europese partners

Drie jaar lang is door een internationaal partnerschap met zeven Europese landen (Nederland, België, Spanje, Tsjechië, Italië, Bulgarije en Slovenië) gewerkt aan het Erasmus+ project RED

RED heeft als doel is om de maatschappelijke participatie van een laaggeletterde en laag rekenvaardige doelgroep doelgroep door het aanleren van digitale vaardigheden te vergroten, en zelfversterking te bewerkstelligen.

Dylan Adelaar, Pro Work

Het project heeft als doel om de digitale, geletterde en numerieke vaardigheden van volwassenen (vanaf 16 jaar en ouder) met een afstand tot de samenleving of werkgelegenheid te vergroten, via een online platform van interactieve video's, testen en educatief materiaal. Op het platform wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'i-Flips', uitlegvideo’s die eenvoudige afbeeldingen bevatten en gemaakt zijn aan de hand van de zogenaamde flipped classroom-methode (waarbij informatie wordt aangeboden door middel van gesproken en geschreven teksten, in combinatie met aanvullend online materiaal).

Meer dan 14.000 deelnemers

Stichting Kenniscentrum Pro Work in Burgh-Haamstede is lead partner van het project. Dylan Adelaar van Pro Work deelde de volgende resultaten:

  • Meer dan 14.000 deelnemers in zeven Europese landen hebben de RED Test uitgevoerd, om online hun kennis en vaardigheid op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheid te meten. 
  • Meer dan 11.000 mensen bezoekers van het RED-platform en de website (inclusief de i-Flips)
  • Meer dan 1000 stakeholders werden betrokken bij de ontwikkeling van het platform
  • Meer dan 200 deelnemers aan workshops en events in de projectperiode

Dylan Adelaar: "Alhoewel het een bizarre tijd is met COVID-19 en onze reizen gecanceld zijn, gingen we door met online meetings om het project zo succesvol met alle partners te kunnen afrondenBij de afronding hebben we ook door middel van een haalbaarheidsstudie gekeken naar de impact en de mogelijke vervolgstappen om het RED-platform te blijven dissemineren, gebruiken en verbreden."

Impact-analyse

Uit een impact-analyse van de parners bleek dat in de landen meer dan 1000 stakeholders hebben meegewerkt aan de realisatie en continuering van dit platform, waaronder bibliotheken, taalhuizen, maatschappelijke organisaties, scholen en gemeenten en lokale overheden. 

Daarnaast is er in Bulgarije een RED YouTube-kanaal gelanceerd voor verdere promotie, en is er in Italië een samenwerking tot stand gekomen met raadsleden voor Sociale Diensten en Cultuur

INederland zijn er samenwerkingsideeën met de detailhandel tot stand gekomen, waarbij verschillende supermarkten interesse hebben om “i-Flips” te laten maken om deze doelgroep uit te leggen hoe zij in coronatijd ook vanuit huis online boodschappen kunnen doen, en zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan met organisaties die face-to-face de doelgroep met vrijwilligers ondersteuning bieden