Publicatie | Wegwijzer Nederlandse en Europese instrumenten en netwerken

Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 7 februari 2020

De nieuwe editie van de brochure 'Wegwijzer Nederlandse en Europese instrumenten en netwerken' wijst je de weg naar tal van Europese instrumenten en netwerken, waaronder het programma Erasmus+. Al deze instrumenten en netwerken ondersteunen een Leven Lang Ontwikkelen.

Het kabinet wil mensen stimuleren om zelf regie te nemen voor hun loopbaan. Een goede opleiding en het blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden zijn voorwaarden om succesvol te kunnen meebewegen met de snel veranderende arbeidsmarkt.  

De Europese instrumenten en netwerken die in deze Wegwijzer zijn verzameld maken de transparantie en erkenning van kennis, vaardigheden en competenties om waar dan ook in Europa te studeren of te werken gemakkelijker. Ze dragen bij aan duurzame inzetbaarheid en stimuleren kwaliteit in het (beroeps)onderwijs. Ze ondersteunen internationale beroepspraktijkvorming, een kwalitatief goede loopbaanbegeleiding, bevorderen Europese mobiliteit en helpen onderwijsinstellingen bij beleidsontwikkeling.

Euroguidance Nederland is het platform voor (inter)nationale innovaties en ontwikkelingen rond loopbaanbegeleiding en een leven lang ontwikkelen.