Publicatie | Internationalisering in het mbo wordt volwassen

Middelbaar beroepsonderwijs

Gepubliceerd op: 2 december 2019

In deze tweede publicatie door het NA Erasmus+ Onderwijs & Training wordt ingegaan op de leerervaringen en best practices van bestuurders en onderwijsmedewerkers van de acht mbo-instellingen die in 2016 een VET Mobility Charter behaalden. Lees de lessons learned voor internationalisering in het mbo!

Een internationale stage voor een student of misschien een studiereis voor docenten is vaak het eerste waar veel mensen aan denken bij internationalisering. Toch is internationalisering veel breder dan studenten- of docentenmobiliteit.

Internationalisering gaat over het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden en zelfstandigheid, taalvaardigheid, begrip voor andere culturen en leren omgaan met diversiteit, het leren van voorbeelden, technieken en innovaties in andere landen en de implicaties van een steeds internationaler wordende samenleving. Studenten ontwikkelen kennis en vaardigheden die ze in hun verdere loopbaan gebruiken. Internationalisering past daarmee naadloos in de drievoudige opdracht die het mbo heeft: burgerschaps- of persoonsvorming, opleiden voor een beroep en toerusten voor een leven lang ontwikkelen.

Tweede evaluatie Nationaal Agentschap Erasmus+

Duizenden mbo-studenten en docenten hebben inmiddels al een internationale ervaring gehad: sinds 2014 is het aantal deelnemers aan Erasmus+ per jaar met ruim 40% toegenomen. In de eerste tussenevaluatie die vorig jaar is uitgebracht, schetsten wij de stand van zaken bij 23 mbo-instellingen. 

In 2019 zijn 16 mbo-bestuurders en directieleden door het NA Erasmus+ geïnterviewd over hun ervaringen met de inbedding en de organisatorische infrastructuur van internationalisering. In deze tweede tussenevaluatie gaan we dieper in op de leerervaringen en best practices van de acht instellingen die het NA Erasmus+ interviewde. Deze best practices laten zien hoe mbo-instellingen de afgelopen jaren de transitie hebben gemaakt van incidentele naar structurele aandacht voor internationalisering. 

Chartertafel Internationalisering in het mbo op 23 januari

De aandacht voor internationalisering in het mbo groeit en we zien dat de behoefte aan concrete kennisoverdracht en good practices op beleidsniveau steeds groter wordt. Het NA Erasmus+ organiseert op 23 januari 2020 de Chartertafel Internationalisering in het mbo. Tijdens deze bijeenkomst delen we ervaringen over de organisatorische aspecten van internationalisering, de inbedding van het internationaliseringsbeleid in teams, teamplannen en persoonlijke ontwikkelplannen, sturen op indicatoren (PDCA) en het faciliteren van docerend personeel.

Meer informatie voor mbo-instellingen

Neem contact op met het NA Erasmus+ Onderwijs & Training mbo-ve als je vragen hebt over de subsidiemogelijkheden van het programma Erasmus+, over de inrichting van internationalisering binnen een mbo-instelling of over het creëren van impact van internationalisering. Wij helpen je graag!