Publicatie | EPALE - Professionaliseren met job shadowing

Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 10 februari 2020

Blijven leren? Het verschil maken? Professionals die werken met lerende volwassenen kijken ook over de grens! In het nieuwste magazine van EPALE is er aandacht voor professionalisering van onderwijsmedewerkers, door middel van job shadowing in het buitenland.

Job shadowing is een bekend begrip binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Onderwijsmedewerkers (directie, docenten, vrijwilligers maar ook andere sleutelfiguren voor de organisatie) kunnen zich door middel van job shadowing professioneel ontwikkelen en werkervaring opdoen in Europa.

In het nieuwste magazine van EPALE EXTRA worden de ervaringen van verschillende deelnemers uit de (in)formele volwasseneneducatie belicht. Zij vertellen over wat job shadowing hen heeft gebracht en wat de meerwaarde is, voor zowel henzelf als voor hun organisaties. 

Doe inspiratie op door ervaringen van anderen!