Professionaliseringsactiviteiten voor professionals in het onderwijs

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Werken aan je professionalisering?

Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training organiseert verschillende activiteiten gericht op  professionalisering. Dit doen zij met activiteiten die worden geïnitieerd door het NA of door het aanhaken bij conferenties van derden. Zij verzorgen dan workshops en lezingen voor professionalisering in het onderwijs. Wij hebben twee conferenties voor je uitgelicht.

Voor alle onderwijssectoren:

Op 15 maart 2019 vindt het tweejaarlijkse Nationaal Congres Engels plaats in De Reehorst in Ede.

Deze dag vol lezingen, workshops en (les)materialen is een bron van inspiratie en contacten voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met de Engelse taal in het onderwijs. Dus ook voor docenten Engels die deelnemers voorbereiden op een internationale uitwisseling of collega-docenten onderwijzen om les te geven in het Engels in een ‘international classroom’.

Ondanks de aangekondigde staking in het onderwijs gaat deze conferentie door!

Voor het middelbaar beroepsonderwijs:

Op 27 en 28 maart vindt in Den Haag de Managementconferentie van het CVI (consortium voor innovatie) plaats, onder de titel ‘…Een zee aan mogelijkheden’. Inderdaad biedt deze conferentie een zee aan mogelijkheden om jezelf te professionaliseren door mee te doen aan workshops of je gewoon te laten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen in het mbo. Zo zijn er enkele specifieke workshops/presentaties over Professionalisering en over Internationalisering zoals bijvoorbeeld:

  • ‘Expeditie Social Inclusion’
  • ‘Aan de slag met een visie op examinering in het buitenland’
  • ‘Meer flexibiliteit in het opleidingen van mbo-docenten’
  • ‘Internationalisering: een zee aan mogelijkheden’
  • ‘Impact van internationalisering: een zee aan veranderingen’
  • ‘Internationale opleidingen, ook voor het mbo?’

Tot ziens in Den Haag!