Professionalisering en de Call 2019

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Professionalisering, wat houdt het in?

In alle voorlichtingen over de Call 2019 is aandacht besteed aan het thema Professionalisering. Aan de opstellers van de nieuwe aanvragen is gevraagd om expliciet aandacht te besteden aan de verhoging van de kwaliteit van de professionalisering van medewerkers.

Bij kwaliteitsverhoging van de stafmobiliteiten (KA1) kan worden gedacht aan:

  • een verbreding naar andere doelgroepen dan alleen maar docenten (zoals  praktijkopleiders, onderwijsassistenten, bibliotheekmedewerkers enzovoort);
  • een verbreding naar sectoren die nog ondervertegenwoordigd zijn (bijvoorbeeld de lerarenopleidingen);
  • de erkenning van leeruitkomsten;
  • verbetering van het voor- en natraject om de transfer van het geleerde naar de eigen werksituatie te bevorderen.

In Strategische partnerschappen (KA2) kan professionalisering de inhoudelijke prioriteit zijn en/of het kan de vorm krijgen van expliciete ‘Learning, Teaching and Training Activities’. In dergelijke samenwerkingsprojecten wordt echter ook veel impliciet geleerd.  Dit zou je kunnen benoemen als ‘impact’ die je wilt bereiken voor docenten of andere onderwijsmedewerkers.

Video's

Laat je inspireren door de interviews met professionals uit de praktijk | Stafmobiliteit Erasmus+ ROC Nijmegen - opleidingsteam Verzorgende (Margriet Blokker) | Stafmobiliteit ROC Nijmegen - coördinator internationalisering (Johan Neijenhuis) | Nimeto - docent (Astrid Ritskes