Principeakkoord MFK: extra budget Erasmus+ 2021-2027

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 11 november 2020

Er is een politiek akkoord over de meerjarenbegroting 2021-2027 van de EU en het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds bereikt. Voor het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 wordt een extra budget van 2,2 miljard euro voorzien.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een politiek akkoord bereikt voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.

Op 21 juli 2020 kwamen de EU-regeringsleiders een begroting voor de komende zeven jaar overeen van bijna 1800 miljard euro, inclusief het coronaherstelfonds (750 miljard euro). 

Het Europees Parlement eiste vervolgens een top-up voor de toekomstgerichte Europese programma’s, waaronder het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027. Er is op 5 november een compromis van circa 16 miljard euro extra budget bereikt: voor het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 wordt hiervan circa 2,2 miljard euro extra budget voorzien. 

Het compromis moet nu nog officieel worden goedgekeurd door de Europese instellingen en alle 27 EU-lidstaten.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Neth-ER en de Europese Commissie.