Partnerschappen pilotfase Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt

Middelbaar beroepsonderwijs

De Erasmus+ Sector Skills Alliances Call 2019, waaronder de vijf partnerschappen die mee zullen doen aan de pilotfase van de Centres of Vocational Excellence, zijn op 26 juli bekendgemaakt. In totaal zijn zeven Nederlandse organisaties betrokken bij de vijf geselecteerde partnerschappen, waaronder het Friesland College als consortiumleider.

De Centres of Vocational Excellence zijn gericht op een innovatieve aanpak voor de modernisering van het beroepsonderwijs. Het zijn partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties, met het doel om sterkere lokale en regionale verbindingen te leggen. Ook kunnen deze partnerschappen samen internationaliseringsstrategieën ontwikkelen om de mobiliteit van leerlingen, docenten en staf in het mbo te bevorderen.  

Pilotfase Centres of Vocational Excellence

De vijf geselecteerde partnerschappen ten behoeve van de pilotfase van de Centres of Vocational Excellence zijn:

  • Digital Innovation Hub for Cloud Based Services, gecoördineerd door Helsinki Business College (Finland)
  • European Open Design School for Sustainable Regional Development, gecoördineerd door Fondazione Matera-Basilicata 2019 (Italië)
  • Excellent Advanced Manufacturing 4.0, gecoördineerd door TKNIKA (Spanje)
  • Pilot PoVE Water: Platform of Vocational Excellence Water, gecoördineerd door het Friesland College (Nederland)
  • Talentjourney - Platform for CDS VET Excellence, gecoördineerd door Solski Center Nova Gorica (Slovenië)

Zeven Nederlandse organisaties

Het Friesland College is consortiumleider van het project 'Pilot POVE Water: Platform of Vocational Excellence Water'. Naast acht Europese partners nemen ook de Nederlandse organisaties Learning Hub Friesland Foundation, Stichting Platform Beta en Techniek en waterbedrijf Vitens N.V. deel aan het consortium.

Het ROC Da Vinci College en 10XL B.V. zijn twee Nederlandse partners in het consortium Excellent Advanced Manufacturing 4.0Stichting European Creative Business Network is een Nederlandse partners in het consortium European Open Design School for Sustainable Regional Development.

De pilotfase van de Centres of Vocational Excellence duurt twee jaar. Na de pilotfase zal het initiatief verder worden ontwikkeld in het kader van het toekomstige programma Erasmus+ 2021-2027.

Bronnen: Europese CommissieNeth-ER