Oproep 2019 ‘Lifelong Learning Awards’

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Wil je in aanmerking komen voor de Lifelong Learning Awards 2019? Stel je kandidaat tot 31 augustus 2019.

Het Lifelong Learning Platform (LLLP) is een koepelorganisatie die 42 Europese organisaties bijeenbrengt, die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd. Momenteel vertegenwoordigen deze netwerken meer dan 50.000 onderwijsinstellingen en -verenigingen die alle sectoren van formeel, niet-formeel en informeel leren omvatten. Hun leden bereiken miljoenen begunstigden.

In 2016 lanceerde het Platform Een leven lang leren de Lifelong Learning Awards om creatieve en inclusieve praktijken in de kijker te zetten. Het doel van de Lifelong Learning Award is om zichtbaarheid te geven aan innovatieve praktijken overal in Europa, de aandacht van het publiek te vestigen op levenslang leren en om nieuwe werkwijzen en beleid te inspireren. Het Platform Een Leven Lang Leren (LLLP) selecteert elk jaar zijn specifieke prioriteit.

Voor de 4e editie koos LLLP het thema "Leren van democratie, waarden en participatie". De LLLAwards bekronen drie initiatieven in drie verschillende categorieën.

Wil je in aanmerking komen voor de Lifelong Learning Awards 2019? Stel je kandidaat tot 31 augustus 2019.

Veel succes.