Skip naar content

Open Virtual Mobility bevordert VM-vaardigheden van docenten en studenten

Virtuele mobiliteit (VM) biedt veel mogelijkheden om bij te dragen aan internationalisering, innovatie en integratie in het hoger onderwijs. De Open Universiteit en de KU Leuven zijn partner in het Erasmus+ Strategisch Partnerschap Open Virtual Mobility (OpenVM), dat streeft naar bevordering van VM-vaardigheden van docenten en studenten in de Europese ruimte voor hoger onderwijs.

Hoger onderwijs

Ontdek de OpenVM Learning Hub!

De Europese partners van Open Virtual Mobility lanceerden met dit doel de OpenVM Learning Hubeen open, meertalige online leeromgeving voor het ontwikkelen, toetsen en erkennen van VM-vaardigheden in het hoger onderwijs. 

Studenten, leerkrachten en onderwijsliefhebbers kunnen zich inschrijven voor beschikbare cursussen om hun VM-vaardigheden uit te werken en te verbeteren, naast andere soorten hulpmiddelen over virtuele mobiliteit.

Belemmeringen van de mobiliteit van studenten en staf kunnen worden verminderd door virtuele componenten toe te voegen aan mobiliteitsprogramma's: bijvoorbeeld virtuele seminars, virtuele laboratoria, virtuele stages.

Erasmus+ KA203-project Open Virtual Mobility

Acht mini-MOOCs

Via de OpenVM Learning Hub worden acht mini-MOOCs over competenties voor virtuele mobiliteit aangeboden, op drie niveaus: basis, intermediair en gevorderd. Door middel van een zelftoets kunnen deelnemers bepalen op welk niveau ze willen instappen. De tool is ook te downloaden voor Android en iOs.

De projectpartners nodigen Nederlandse docenten van harte uit om de OpenVM Learning Hub samen met studenten te verkennen en te gebruiken!