Skip naar content

Over FaBoTo+

Het project FaBoTo+ (Facilitating the Use of Bologna Tools for Higher Education Institutions and Quality Assurance Organisations) is onderdeel van het subsidieprogramma Erasmus+.

Online workshop cyclus ECHE “Pressure Points”

In het kader van het Erasmus+ FaBoTo-project verzorgen Bologna experts i.s.m. het NA Erasmus+ 4 online workshops over de nieuwe pressure points in de Erasmus Charter Higher Education (ECHE).

Hoger onderwijs

Naast de workshops over de bestaande “pressurepoints” wordt ook een workshop “new pressure points” georganiseerd over de nieuwe prioriteiten in de ECHE.  We gebruiken deze online workshops om kennis te delen, good practices uit te wisselen, oplossingen aan te dragen en discussie over de verschillende onderwerpen te voeren.

Alle geïnteresseerde medewerkers in het (hoger)onderwijs zijn de doelgroep voor deze workshop cyclus.

Data en inhoud workshops

 • 14 september 13.30 - 14.30: Diploma supplement & erkenning
  Inhoud: update laatste format DS, stand van zaken erkenning in NL en in Europa, kennis delen over hoe de verschillende instrumenten het erkenningsproces vergemakkelijken.
  Klik hier om je aan te melden voor de online workshop
   
 • 21 september 13.30-14.30: ECTS Course Catalogue
  Inhoud: doel en overzicht Course Catalogue, delen van ervaringen over vaak voorkomende problemen bij de implementatie, vooruitkijken en reflecteren op nut en noodzaak van de ECTS Course Catalogue.
  Klik hier om je aan te melden voor de online workshop
   
 • 5 oktober 13.30- 14.30: Grading/grading table & internationale samenwerking
  Inhoud: overzicht van de principes van grading volgens de ECTS users’guide, stand van zaken bij hogeronderwijsinstellingen en hun partners over de implementatie van de “grading table”, discussie over een aantal vragen/ issues die spelen bij de implementatie van de “grading table”.
  Klik hier om je aan te melden voor de online workshop
   
 • 12 oktober 13.30 -14.30: Nieuwe pressure points
  Inhoud: kennis en “good practices” delen over de nieuwe prioriteiten Inclusie, Digitalisering, Duurzaamheid/ klimaat, Participatie. Hoe worden deze nieuwe uitdagingen opgepakt in de hogeronderwijsinstellingen bij staff en docenten?
  Klik hier om je aan te melden voor de online workshop

Praktische informatie

De workshops zijn los van elkaar te volgen dus voor iedere workshop graag apart aanmelden. Je kunt je hierboven aanmelden. Begin september volgt informatie met meer details over de workshops.

De workshop wordt in principe gegeven in het Nederlands, tenzij tijdens de workshop blijkt dat een of meerdere deelnemers het Nederlands niet (goed) kunnen volgen. Dan zal de workshop in het Engels worden gegeven.

The FaBoTo+ project: Facilitating the Use of Bologna Tools for Higher Education Institutions and Quality Assurance Organisations is co-funded by the Erasmus+ programme