Skip naar content

Prioriteiten Erasmus+ 2021-2027

Belangrijke prioriteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027 zijn inclusie, digitalisering, participatie en Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat).

Online lancering onderzoeksrapport SIEM

Op 31 maart is het onderzoeksrapport van het project 'Student and staff perspectives on diversity and inclusion on student exchanges' (SIEM) gepubliceerd.

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Sociale inclusie is een prioriteit in het nieuwe programma Erasmus+. Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen die buitenlandervaring opdoen, behalen doorgaans betere studieresultaten en beginnen hun loopbaan vaker met een baan op universitair niveau. Hoewel deze doelgroep veel baat heeft bij een buitenlandervaring, zijn deze studenten vaak ondervertegenwoordigd in de mobiliteit: slechts 7% van de aan Erasmus+ deelnemende studenten komt uit ondervertegenwoordigde groep. 

Erasmus Student Network is in reactie hierop het project Student and staff perspectives on diversity and inclusion on student exchanges (SIEM) gestart. Op 31 maart is het onderzoeksrapport van het project gelanceerd, evenals richtlijnen voor de bevordering van inclusieve mobiliteit.

Kijk nu de lancering online terug en download beide publicaties!

Online lancering onderzoek SIEM

Tijdens de online lancering werden er twee publicaties gepresenteerd:

Het project SIEM is een cross-Europees partnerschap tussen Erasmus Student Network (ESN), UUKi, European University Foundation, YES Forum, Vrije Universiteit Brussel (BE), University of Vigo (ES), Masaryk University (CZ), University of Latvia (LV), ESN Spain (ES) en ESN France (FR).

Wil je op de hoogte blijven van het vervolg van de SIEM-werkzaamheden? Laat dan je contactgegevens achter op siem-project.eu.