Skip naar content

Erasmus+ Call 2023

Centrale acties

EU-gebouw

Centrale acties

Wist je dat er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs en de jeugdsector zijn? Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Online informatiesessies centrale acties Erasmus+ Call 2023

In november 2022 organiseren wij in samenwerking met het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur EACEA online informatiesessies over centrale acties Erasmus+, in de aanloop naar de Call 2023.

Alle onderwijssectoren

Naast de mobiliteits- en samenwerkingsprojecten waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen ('decentrale acties') zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+. We noemen deze mogelijkheden ook wel ‘centrale acties’. Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

In november 2022 organiseren we diverse online informatiesessies in samenwerking met EACEA:

Online Info Session | Erasmus+ Capacity Building in Higher Education - Call 2023

  • 7 november 2022, 11.00-12.30 uur
  • hoger onderwijs

De actie Capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van hoger onderwijs. De voertaal van deze online sessie is Engels.

Online Info Sessie | Erasmus Mundus - Call 2023

  • 7 november 2022, 14.00-15.30 uur
  • hoger onderwijs

De centrale actie Erasmus Mundus is gericht op het bevorderen van excellentie en wereldwijde internationalisering van instellingen voor hoger onderwijs via studieprogramma's - op masterniveau - die gezamenlijk worden aangeboden en erkend door Europese hoger onderwijsinstellingen. De voertaal van deze online sessie is Nederlands.

Online Info Session | Jean Monnet - Call 2023

  • 14 november 2022, 11.00-12.30 uur
  • primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs

De Jean Monnet-acties dragen bij aan de verspreiding van kennis over integratiekwesties in de Europese Unie. De voertaal van deze online sessie is Engels.

Online Info Session | Erasmus+ Virtual Exchanges - Call 2023

  • 15 november 2022, 11.00-12.30 uur
  • hoger onderwijs, jeugd & jongerenwerk

Erasmus+ Virtual Exchanges bestaan ​​uit online activiteiten van mens tot mens die de interculturele dialoog en de ontwikkeling van soft skills bevorderen. Ze maken het voor elke jongere mogelijk om zonder fysieke mobiliteit toegang te krijgen tot internationaal en intercultureel onderwijs van hoge kwaliteit (zowel formeel als niet-formeel).

Vragen? Laat het ons weten!

Als je specifieke vragen hebt voor deze online sessies, neem dan contact op met programma-adviseur Madalena Pereira.