Skip naar content

Erasmus+ Call 2023

Onderwijs & Training

Agenda

Meld je aan voor (online) events over het programma Erasmus+ en internationalisering!

Online informatiebijeenkomsten Erasmus+ Call 2023

Op 10 november 2022 organiseren wij online informatiebijeenkomsten over de Erasmus+ Call 2023, voor de decentrale acties. Deze bijeenkomsten zijn gericht op organisaties en instellingen actief in het Nederlandse onderwijs. Meld je nu aan!

Alle onderwijssectoren

Informatiebijeenkomst primair & voortgezet onderwijs

Voor het primair en voortgezet onderwijs behandelen we de onderstaande Key Actions:

  • Individuele mobiliteit ( KA121 en KA122)
  • Cooperation Partnerships (KA220) en Small Scale Partnerships (KA210)

Informatiebijeenkomst middelbaar beroepsonderwijs

Voor het middelbaar beroepsonderwijs behandelen we de onderstaande Key Actions:

  • Individuele mobiliteit ( KA121 en KA122)
  • Cooperation Partnerships (KA220) en Small Scale Partnerships (KA210)

Informatiebijeenkomst hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs behandelen we de onderstaande Key Actions:

  • Individuele mobiliteit binnen en buiten Europa (KA131 en KA171)
  • Cooperation Partnerships (KA220)

Informatiebijeenkomst volwasseneneducatie

Voor de volwasseneneducatie behandelen we de onderstaande Key Actions:

  • Individuele mobiliteit ( KA121 en KA122)
  • Cooperation Partnerships (KA220) en Small Scale Partnerships (KA210)

Informatiesessies centrale acties

Naast de mobiliteits- en samenwerkingsprojecten waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen ('decentrale acties') zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+. We noemen deze mogelijkheden ook wel ‘centrale acties’. Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. In november 2022 organiseren we eveneens online informatiesessies over de centrale acties, in samenwerking met EACEA.