Onderwijsprofessionals wisselen inspiratieverhalen van Erasmus+ uit

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Op woensdag 19 juni organiseerde het NA Erasmus+ Onderwijs & Training een inspiratiemeeting met een groep van zes onderwijsprofessionals.

Jaarlijks kunnen docenten en andere onderwijsmedewerkers met behulp van een subsidie van Erasmus+ werkervaring opdoen in het buitenland (job shadowing) of met Erasmus+ een innovatief uitwisselingsproject uitvoeren. Hoe hebben zij Erasmus+ ervaren? Naast medewerkers van NA Erasmus+ Onderwijs & Training waren bij de inspiratiebijeenkomst van 19 juni aanwezig:

  • Yvonne Scherphof (po) , coördinator Such Fun-programma bij ATO-scholenkring in Den Bosch;
  • Astrid Ritskes (mbo), docent Styling, Interieur en Vormgeving aan mbo vakschool Nimeto Utrecht;
  • Embert Berkers (mbo), pedagogisch medewerker bij Korein Kinderplein en praktijkopleider voor mbo-studenten van het Summa College in Eindhoven;
  • Rob van Leeuwen (ho), coördinator internationalisering van de Radboud Universiteit Nijmegen (verantwoordelijk voor studentmobiliteit buiten Europa);
  • Monique Schoutsen (ho), informatiespecialist bij universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen;
  • Sheila Schuijffel (ve), adviseur en programmaleider bij Cubiss in Tilburg.

Bijna alle ervaringsverhalen van de aanwezige professionals zijn te lezen in de rubriek ‘Inspiratie & resultaten’ op deze website. Het doel van de bijeenkomst was om ervaringen, praktische tips en inspiratie uit verschillende onderwijssectoren met elkaar te delen. De onderwijsprofessionals waren het bijvoorbeeld met elkaar eens over de positieve effecten van job shadowing

Yvonne Scherphof, coördinator Such Fun bij ATO Scholenkring: “Job shadowing in het buitenland heeft een nog groter effect dan bijvoorbeeld een cursus of training, omdat je in het buitenland ziet hoe iemand met jouw functie met nieuwe methodes of tools werkt. Dit maakt het veel makkelijker om het geleerde na afloop ook daadwerkelijk te gaan toepassen binnen je organisatie – je hebt immers gezien dat het echt kan!”

"Job shadowing in het buitenland heeft een nog groter effect dan bijvoorbeeld een cursus of training, omdat je in het buitenland ziet hoe iemand met jouw functie met nieuwe methodes of tools werkt."

Yvonne Scherphof, coördinator Such Fun | ATO Scholenkring

Foto: Rob van Leeuwen, Hannah Achterbosch (consultant ve NA Erasmus+ O&T), Marianne Driessen (manager advies NA Erasmus+ O&T) en Embert Berkers (achterste rij). Monique Schoutsen, Astrid Ritskes, Yvonne Scherphof en Sheila Schuijffel (voorste rij).

Tijdens de meeting werden ook de onderzoeksresultaten gepresenteerd van het literatuuronderzoek De opbrengsten van internationale mobiliteit voor de professionele ontwikkeling van onderwijsmedewerkers, dat het Kohnstamm Instituut de afgelopen maanden uitvoerde in opdracht van het NA Erasmus+ Onderwijs & Training.

Heb jij ook een inspiratieverhaal over stafmobiliteit? We zijn altijd op zoek naar inspiratieverhalen van docenten die de impact van het programma Erasmus+ laten zien. Neem contact met ons op! Stuur je verhaal naar khagedoorn@erasmusplus.nl o.v.v. ‘Inspiratieverhaal stafmobiliteit’.