Skip naar content

Project Speech Communication and Resilience

Ondanks corona project toch volgens schema kunnen afronden

Het project Speech Communication and Resilience (SCR4Cleft) is bijna afgerond. In juni vond de laatste bijeenkomst plaats in Rijswijk. Dit was meteen de eerste keer dat de meeste partners elkaar persoonlijk konden ontmoeten sinds de project kick off meeting op dezelfde locatie in 2019. Een korte terugblik.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het project is een samenwerking van partners uit negen landen en wordt gecoördineerd door de European Cleft Organisation. Het partnerschap heeft experts in spraak- en taaltherapie en psychologie samengebracht. Samen hebben zij materiaal gemaakt om niet-specialisten te trainen in aspecten van communicatie en veerkracht. De niet-specialisten kunnen hiermee ouders helpen om tekenen van beperkingen te zien. Met de hulp kunnen zij praktische manieren bieden om hun kind te ondersteunen als het als gevolg van een schisis mogelijk spraak- en taalproblemen en/of psychologische uitdagingen ervaart.

Gezinsomgeving als sleutel

In heel Europa worden ongeveer 900.000 kinderen, volwassenen en hun families getroffen door gespleten lip en gehemelte. De gezinsomgeving is de sleutel tot het bevorderen van positieve aanpassing bij een kind met een schisis. Ouders zijn belangrijk bij veranderingen in de ontwikkeling en het welzijn van hun kind, inclusief communicatie- en spraakstoornissen. Zij willen het beste voor hun kinderen en de kansen van hun kind vergroten zodat zij succesvol kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven. Helaas missen ze vaak de specialistische informatie en het advies om hen te helpen.

Gouden standaard niet voor iedereen

De zorg voor kinderen met een schisis en hun gezinnen varieert sterk in Europa. De ‘gouden standaard’ van multidisciplinaire zorg is slechts beschikbaar voor een kleine minderheid. Ouders hebben behoefte aan informatie en advies over het identificeren van vroege waarschuwingssignalen van uitdagingen en het aanpakken van de problemen.

Wereldwijde pandemie

De deelnemers wisten bij de start nog niet wat hen te wachten stond met de wereldwijde pandemie. De coronacrisis heeft voor veel moeilijkheden gezorgd, vooral omdat veel van de partners gezondheidswerkers zijn. Toch hebben ze zich aan het projectschema kunnen houden. Eind augustus beëindigen ze het project, zoals gepland.

Online communicatie

Drie transnationale vergaderingen gingen door corona niet door, maar met online communicatie bleek er toch veel mogelijk. “We zijn ervan overtuigd dat we gaan waarmaken wat we beloofden”, aldus Gareth Davies, coördinator SCR4Cleft bij European Cleft Organisation. “We zijn een sterk en toegewijd team, maar hebben ook het voordeel gehad dat we waar nodig werden ondersteund door Erasmus+.”