Officiële oproep tot het indienen van projectvoorstellen Call 2020

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

De Europese Commissie heeft haar oproep tot het indienen van voorstellen voor het programma Erasmus+ Call 2020 gepubliceerd.
De deadlines voor subsidieaanvragen 2020 zijn nu bekend.

Organisaties die in 2020 activiteiten willen starten met het programma Erasmus+ kunnen vanaf vandaag beginnen met de voorbereiding van hun subsidieaanvraag. De Programmagids geeft gedetailleerde informatie over de aanvraag en is hier te downloaden. De aanvraagformulieren worden op een later moment op deze website beschikbaar gesteld.

Call 2020

In de Call for proposals 2020 lees je meer over:

  • de verschillende actielijnen en voorwaarden;
  • de doelgroepen voor de verschillende actielijnen;
  • beschikbare budgetten;
  • gedetailleerde informatie voor deelname;
  • deadlines.

Budget

2020 is het laatste jaar van het huidige subsidieprogramma van de Europese Unie voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het verwachte budget van meer dan 3 miljard euro, een stijging van 12% ten opzichte van 2019, zal jonge Europeanen nog meer mogelijkheden bieden om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen of werkervaring op te doen.

Pilot project

In het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de Call  2020 zal de Europese Commissie een tweede pilotproject over Europese Universiteiten lanceren. Bovendien wil de EU 35.000 mogelijkheden creëren voor Afrikaanse studenten en personeel om deel te nemen aan het programma in het kader van de Afrika-Europa Alliantie voor duurzame investeringen en banen.

Online aanvraagformulieren Call 2020

Op dit moment staan de online aanvraagformulieren gereed voor de actielijnen KA101, KA102, KA103, KA104, KA107, KA108, KA116 en KA347.

Hoe werkt het?

  • Na inloggen komt je terecht bij het scherm "All applications".
  • Klik dan op "opportunities" en selecteer de sector die voor jou van toepassing is.
  • Lees het aanvraagformulier eerst zorgvuldig door, en begin daarna pas met invullen.

Voorbeeldformulieren subsidieaanvraag Call 2020 

Bekijk hier alvast enkele voorbeelden voor de verschillende actielijnen.

Kom je er niet uit?

Neem dan contact op met de Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd. Onze collega's staan voor je klaar en helpen je graag verder.