Skip naar content

Let's begin!

Op dinsdagmiddag 22 juni wordt het nieuwe programma Erasmus+ gelanceerd!

docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Officiële lancering nieuw programma Erasmus+ 2021-2027

Goed nieuws! Het nieuwe programma van Erasmus+ is rond. Het is het begin van een nieuwe fase met fantastische mogelijkheden voor deelnemers om internationale kennis en ervaring op te doen.

Alle onderwijssectoren Jeugd & jongerenwerk

Nieuw programma Erasmus+ 2021-2027

Het programma 2021-2027 heeft een begroting van maar liefst 26,2 miljard euro, bijna twee keer zoveel als in de voorgaande periode! Samen gaan we voor een nog digitaler, inclusiever, groener en participatiever Europa. Stuk voor stuk thema’s die ook spelen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, de volwasseneneducatie en jeugd- en jongerenwerkorganisaties.

Let’s begin!

Op dinsdagmiddag 22 juni van 15:00 tot 16:30 lanceert het Nationaal Agentschap Erasmus+ vol trots het nieuwe programma. De (online) lancering met interactieve talkshow en interessante gasten biedt iedereen inspiratie met nieuwe ideeën en informatie over de vele mogelijkheden van Erasmus+.

Noteer 22 juni in je agenda en meld je alvast aan!