Nominatie project VIME voor Internationale Prijs

Volwasseneneducatie

Learn for Life kent jaarlijks een Internationale Prijs toe aan een Nederlandse organisatie of instelling, die haar eigen expertise inzet ten behoeve van vernieuwende projecten op het gebied van volwasseneneducatie op internationaal gebied.

Deze Prijs wordt op 6 september 2018 tijdens het Festival van het Leren uitgereikt.

Wij feliciteren ITTA, ROC West-Brabant en Het begint met Taal met de nominatie voor hun project VIME.

Voor de Internationale Prijs komen projecten in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

  • het initiatief of project heeft een duidelijke internationale dimensie, het heeft impact zowel in Nederland als in een of meerdere andere landen (kerncriterium);
  • het is een vernieuwend initiatief of project;
  • het initiatief of project heeft aanwijsbare resultaten;
  • het initiatief of project is overdraagbaar;
  • het initiatief of project heeft een impact op leven lang leren bij de betreffende doelgroep/sector/regio.

Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival vormt zo tevens een podium waar maatschappelijke organisaties elkaar opzoeken voor lokale en regionale samenwerking.