Nieuwe pilot voor de mbo-sector| VET mobility scheme for the Enlargement Countries and Africa

Middelbaar beroepsonderwijs

Call for proposals | uitwisselingsprogramma's voor studenten en personeel met colleges in de Westelijke Balkan, Turkije en Afrika

Recent publiceerde de Europese Commissie een nieuwe Pilot voor de mbo-sector: Pilot VET mobility scheme for the Enlargement Countries and Africa. Scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding in de EU worden in staat gesteld uitwisselingsprogramma's voor studenten en personeel op te zetten met colleges in de Westelijke Balkan, Turkije en Afrika.

Naast mobiliteit van studenten en personeel tussen mbo-scholen, zullen er binnen de mobiliteitspartnerschappen ruimte zijn voor het delen van goede praktijken. Ook kunnen nieuwe netwerken en partnerschappen voor uitwisseling ontstaan.

De resultaten?

  • uitwisseling van ideeën en technieken tussen regio's;
  • betere vaardigheden van docenten en leerlingen in beroepsonderwijs en -opleidingen;
  • verbeterd management en trainingskwaliteit;
  • curriculum- en opleidingshervorming.

Webinar 

Wil je meer weten over deze pilot? Volg dan het webinar op 4 april a.s. van 15.00 tot 16.00 uur. Meer informatie en de link naar de registratie vind je hier.

Deadline

De deadline is 14 mei, 12.00 uur CET.