Skip naar content

Negen scholen ontvangen eTwinning School Label

Negen scholen in Nederland mogen zich vanaf nu ‘eTwinning School’ noemen!

Primair en voorgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs

Het afgelopen jaar hebben veel scholen in Nederland zich ingezet voor digitaal internationaliseren. 

Zelfs tijdens de lessen op afstand, waar social contact schaars was, hebben onderwijzers deuren geopend voor hun leerlingen en studenten.

Die toewijding is bekroond met de toekenning van het eTwinning School Label.

Dit label is een erkenning voor scholen die eTwinning hebben geïntegreerd in hun beleid en onderwijs, en zodoende als voorbeeld dienen voor andere onderwijsinstellingen.

Negen scholen in Nederland mogen zich vanaf nu officieel ‘eTwinning School’ noemen!

Ontdek de aankomende weken via drie diepte-interviews op Nuffic Actueel welke scholen het label hebben ontvangen en hoe je als school internationalisering kunt verankeren in je lessen en beleid.

Lees alvast het eerste interview met ATO-Scholenkring in 's-Hertogenbosch en omgeving!