NA Erasmus+ bijzonder trots op lancering Impacttool

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Het is belangrijk dat de projecten van Erasmus+ zoveel mogelijk effect hebben en zo goed mogelijk slagen. De lancering van de Impacttool kan één middel zijn om een succesvolle aanvraag in te dienen.

Daarom besteedt Erasmus+ veel aandacht aan wat we impact noemen. Daarmee doelen we op de verandering die mede dankzij een project wordt bereikt – voor een individu, voor een organisatie en voor de maatschappij.

Om onze aanvragers hierbij te helpen, hebben wij de Impacttool ontwikkeld: impacttool.erasmusplus.nl. De impacttool helpt aanvragers om:

  • Na te denken over de beoogde verandering en het design van het project.
  • Checken of er voldoende vertrouwen is in de voorgestelde interventies.
  • Na te denken op welke momenten in het project de voortgang wordt gemonitord en/of bijgestuurd.

 
We zijn uiteraard erg nieuwsgierig naar jouw mening!

Neem contact met ons op via : https://www.erasmusplus.nl/contact en laat van je horen.