Mobility Tool+ updates KA1 en KA2

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

De Mobility Tool+ (MT+) is de verplichte tool voor de projectadministratie van projecten Erasmus+. Op deze pagina wordt je geïnformeerd over updates & bugs in de Mobility Tool+

24 oktober 2018:

Sinds 20 november zijn er centraal problemen in de Mobility Tool+. Bij een groot aantal participant reports is een ERROR ontstaan. Het is nu onduidelijk of deelnemers wel of niet de uitnodiging voor het participant report hebben ontvangen. Er wordt aan gewerkt vanuit de EC. Het probleem zal z.s.m. worden opgelost. 

2 oktober 2018:

Wanneer je inlogt, blijft het scherm blanco. Er wordt z.s.m. naar een oplossing gezocht.