Mobility Tool+ updates KA1 en KA2

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

De Mobility Tool+ (MT+) is de verplichte tool voor de projectadministratie van projecten Erasmus+.

2 oktober 2018:

Wanneer je inlogt, blijft het scherm blanco. Er wordt z.s.m. naar een oplossing gezocht.