Laat zien wat je bereikt hebt met Erasmus+!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 15 oktober 2019

Het programma Erasmus+ hecht veel waarde aan het delen van goede projectresultaten. Niet alleen jij, maar ook anderen kunnen hier veel van leren. Gebruik de nieuwe promotietoolbox om de opbrengsten van jouw project Erasmus+ te delen!

Laat binnen en buiten je organisatie zien wat je met je project Erasmus+ hebt bereikt! Dit noemen we ‘disseminatie en exploitatie’, oftewel het verspreiden van projectresultaten. 

Op de pagina 'Promotietoolbox - laat zien wat je bereikt hebt met Erasmus+' leggen we je uit hoe je de verspreiding (‘disseminatie’) van je project zo goed mogelijk aanpakt en wat de verplichtingen zijn. Daarnaast vind je diverse tips en instructies voor het verspreiden van je projectresultaten.

Wist je bijvoorbeeld dat de communicatieafdeling van het NA Erasmus+ Onderwijs & Training en het NA Erasmus+ Jeugd je graag helpt bij het delen van je successen? Bijvoorbeeld door middel van een interview of een nieuwsbriefartikel.

Neem hierover contact op met je adviseur Erasmus+ of stuur een bericht naar info@erasmusplus.nl.