Skip naar content

Prioriteiten Erasmus+ 2021-2027

Belangrijke prioriteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027 zijn inclusie, digitalisering, participatie en Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat).

Klankbordgroep Inclusie Erasmus+ komt voor het eerst bij elkaar

Op 7 december jl. vond in Utrecht de eerste echte, fysieke bijeenkomst plaats van de Klankbordgroep Inclusie Erasmus+.

Alle sectoren

Alle sectoren waren vertegenwoordigd door in totaal zo’n twaalf genodigden: een zeer divers gezelschap van experts, beleidsmakers en andere betrokkenen bij het thema inclusie binnen Erasmus+. Zo waren er vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, onderwijskoepels, ministeries, onderzoeksbureaus en belangenorganisaties.

De aftrap vond plaats door Annemarie de Ruiter, lid van het managementteam van het Nationaal Agentschap Erasmus+, met inclusie in haar portefeuille.

Zij benadrukte in haar opening het belang van inclusie in Erasmus+, vooral in het bereikbaar maken van een internationale mobiliteit voor meer personen die op dit moment nog niet bereikt worden en voor wie er nog te veel belemmeringen zijn. 

Het programma Erasmus+ zal in de komende jaren alleen maar gaan groeien, en het is daarbij belangrijk om die groei ten goede te laten komen aan een meer diverse doelgroep.

Inspiratie en waardevolle uitwisselingen

Marianne Driessen, sinds 1 september de nieuwe coördinator van het thema inclusie, vervolgde het programma door de leden de kans te geven ieder hun eigen verhaal te vertellen. Dat leverde vervolgens veel inspiratie en waardevolle uitwisselingen op. 

Tot slot zijn er afspraken gemaakt voor een vervolg. Die zal bestaan uit jaarlijks één bijeenkomst per sector en één bijeenkomst met alle sectoren samen.

Tijdens deze bijeenkomsten hoopt het Nationaal Agentschap Erasmus+ te leren van de spiegel die de klankbordgroep kan bieden op onze aanpak om Erasmus+ toegankelijker te maken voor mensen en organisaties die we nog niet eerder bereikten.