Skip naar content

Jean Monnet: leren over de EU op school

Programme Guide

In de Erasmus+ Programme Guide van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Jean Monnet: leren over de EU op school

De Jean Monnet-acties van Erasmus+ dragen bij aan de verspreiding van kennis over de Europese Unie.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs

In de Erasmus+ Call 2022 kunnen onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs via de actielijn Jean Monnet ook subsidie aanvragen voor initiatieven rond “Leren over de EU”. Het doel is om scholen specifieke inhoud over EU-thema’s (onder andere democratie, geschiedenis van de EU, hoe de EU werkt, culturele diversiteit) aan te laten bieden.

De activiteiten moeten tijdens het schooljaar worden uitgevoerd en kunnen projectweken, studiebezoeken en andere activiteiten omvatten. Scholen kunnen zelf inhoud over EU-kwesties uitwerken en aanbieden, en zelf óf met de hulp van hogeronderwijsinstellingen of andere relevante organisaties (zoals ngo’s of verenigingen) leerervaringen creëren.

Download de brochure "Jean Monnet - Leren over de EU op school"
pdf
Brochure "Jean Monnet - Leren over de EU op school"

Dien je aanvraag in via het Europees Uitvoerend Agentschap

Deze centrale actie wordt uitgevoerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Onderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen via de Funding & Tender Opportunities Portal

Als onderwijsinstelling kun je een lumpsum bijdrage van 25.000 tot 30.000 euro aanvragen voor 40 of meer lesuren per schooljaar. Het project zelf duurt 3 jaar. De deadline voor aanvragen is op dinsdag 1 maart 2022, om 17:00:00 uur Nederlandse tijd. 

Je vindt alle details in de Erasmus+ Programme Guide (p. 370-373 in de Engelstalige versie, p. 406-410 in de Nederlandstalige versie). Houd ook de updates via de Funding & Tender Opportunities Portal in de gaten!