Jan Amos Comenius-prijs voor Europa in je klas

Primair en voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 26 november 2019

Oproep: Jan Amos Comenius-prijs voor kwaliteitsonderwijs over de Europese Unie

De Europese Commissie heeft de oproep van de "Jan Amos Comenius-prijs voor kwaliteitsonderwijs over de Europese Unie" gelanceerd.

Die prijs beloont middelbare scholen die hun leerlingen op een inspirerende manier de Europese Unie beter leren kennen. Het geeft ook EU-brede erkenning en zichtbaarheid aan scholen die inspirerende onderwijsmethoden gebruiken om leerlingen actief te betrekken bij het Europa van morgen.

Er zijn maximaal 28 prijzen van elk € 8.000, één per EU-lidstaat.

De oproep geldt voor middelbare scholen gevestigd in de Europese Unie. De deadline is 6 februari 2020.

Je vindt alle info (reglement, hoe deelnemen…) op de website van de Europese Commissie.

Veel succes!