Internationalisering met impact: leren van en met elkaar

Middelbaar beroepsonderwijs

Evalueren en monitoren van impact

Internationaliseringcoördinatoren van acht mbo-instellingen waren op donderdag 24 januari jl. bij CINOP te gast naar aanleiding van een masterclass over het evalueren en monitoren van impact. Zij gingen met elkaar in gesprek over onder andere:

  • de inbedding van internationalisering in hun instelling,
  • de beoogde impact, outcomes en outputs van internationaliseringsactiviteiten en
  • samenwerkingen in het vaststellen van indicatoren en bronnen om veranderingen te meten en monitoren. Het ging hierbij om het uitwisselen van ervaringen en ideeën en het nadenken over samenwerkingen.

De dag werd begeleid door drie medewerkers van de Impactwerkgroep van het Nationaal Agentschap Erasmus+ (NA): Bas Beisiegel, Joris Brekelmans en Mariola Gremmen.

impact_masterclass.jpg

Aanwezige mbo-instellingen: Horizon College/ Nova College/ Friesland College / ROC West-Brabant / ROC Gilde / Graafschap College / MBO Rijnland / Alfa College

Internationalisering als onderdeel van de visie van de instelling

Alle aanwezige ’roc’s hebben een ‘Charter’ status bij Erasmus+ en hebben dus een internationaliseringsstrategie en ervaring met internationale actvititeiten. Het belang van internationalisering wordt zeker erkend binnen de school, maar het staat niet altijd (voldoende) op de kwaliteitsagenda van de school zelf en kan nog meer onderdeel worden van de cultuur van de instelling. Gelukkig wordt internationalisering een steeds belangrijker speerpunt in de koersplannen en is er vaak een stimuleringsbeleid om over de grens te kijken voor zowel studenten als medewerkers. Ook wordt de meerwaarde van internationalisering vaker ingezet bij de werving van nieuwe studenten.

Concluderend is het belangrijk dat er draagvlak is binnen de gehele school (bijvoorbeeld ook vanuit ict, financiën en vanuit alle sectoren) en dat internationalisering aansluit bij de visie en het beleidsplan van de school. Verder is het belangrijk dat internationalisering inclusief is en dus toegankelijk voor iedereen, ongeacht niveau, schoolmotivatie of achtergrond. Internationalisation at home is hiervoor een goede oplossing. Bij het evalueren van impact is het belangrijk om de juiste indicatoren vast te stellen en studenten tijdens en na hun studietijd ervaringen en veranderingen te laten delen en stafmobiliteiten bij medewerkers een formelere rol te geven.

Lees hier het complete verslag.