Skip naar content

Prioriteiten Erasmus+ 2021-2027

Belangrijke prioriteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027 zijn inclusie, digitalisering, participatie en Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat).

Innovatieve taalprojecten gezocht!

Heb jij een innovatief taalproject ontwikkeld waarin meertaligheid centraal staat? Dan maak jij dit jaar kans op het Europees Talenlabel 2021!

Primair en voorgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Deze prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en good practices

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, 2 andere EU-talen.

Thema en inschrijving 2021

Het Europees Talenlabel wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. Het thema dit jaar is ‘Allemaal digiTAAL’.

Voor wie?

  • alle onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, het  middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de talensector
  • maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen,  gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea

Wil je jouw project aanmelden als kanshebber op het Europees Talenlabel? Vul dan voor vrijdag 1 oktober 12:00 uur de vragen van het aanmeldformulier op de website van Nuffic zorgvuldig in.