Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies, bekijk de cookies pagina voor een uitleg Accepteren Weigeren

Ingediende aanvragen KA2 Strategische partnerschappen

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Op 21 maart jl. was de deadline voor het indienen van aanvragen in het kader van Key Action 2: strategische partnerschappen. De deadline voor de School Exchange Partnerships (KA229) was wegens technische problemen verschoven van 21 naar 23 maart.

Update ingediende aanvragen KA2 Strategische partnerschappen po/vo

Op 23 maart jl. was de uitgestelde deadline voor het indienen van aanvragen in het kader van Key Action 2: School Exchange Partnerships (KA229). 

Wegens technische problemen waren ten tijde van plaatsing van onderstaand bericht nog niet alle aanvragen in beeld. Hieronder de definitieve cijfers voor deze actielijn.

Primair en voortgezet onderwijs – KA229

Er zijn in totaal 87 aanvragen (School Exchange Partnerships) ingediend voor een totaalbedrag van € 8.918.936. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 5.921.497.

Alle aanvragen worden eerst op ontvankelijkheid en volledigheid gecontroleerd. Vervolgens worden de ontvankelijke aanvragen beoordeeld door externe experts. De selectieprocedure zal tenminste vier maanden in beslag nemen.

Primair en voortgezet onderwijs – KA201

Er zijn in totaal 13 aanvragen ingediend (11 Development of Innovation, 2 Exchange of Good Practices) voor een totaalbedrag van € 3.681.048. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 2.537.785.

Primair en voortgezet onderwijs – KA229

Zie bericht hierboven.

Middelbaar beroepsonderwijs – KA202

Er zijn in totaal 31 aanvragen ingediend (24 Development of Innovation, 7 Exchange of Good Practices) voor een totaalbedrag van € 6.728.607. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 3.135.332.

Hoger onderwijs – KA203

Er zijn in totaal 27 aanvragen ingediend (Development of Innovation) voor een totaalbedrag van € 10.408.839,25. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 3.418.888.

Volwasseneneducatie – KA204

Er zijn in totaal 15 aanvragen ingediend (13 Development of Innovation, 2 Exchange of Good Practices) voor een totaalbedrag van € 4.303.198. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 2.470.797.