Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies, bekijk de cookies pagina voor een uitleg Accepteren Weigeren

Ingediende aanvragen KA1 mobiliteit

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Op 1 februari jl. was de deadline voor het indienen van aanvragen in het kader van Key Action 1: mobiliteit.

Primair en voortgezet onderwijs - KA101

Er zijn in totaal 82 aanvragen ingediend voor de deadline van 1 februari jl. Deze 82 projecten hebben gezamenlijk een budget van € 2.451.729 aangevraagd; dat is iets meer dan we voor deze ronde beschikbaar hebben.

De aanvragen zijn intussen gecontroleerd op ontvankelijkheid en helaas is daarbij één project afgevallen. De overige 81 aanvragen worden nu inhoudelijk en financieel beoordeeld. Wij streven er naar alle aanvragers half mei schriftelijk te berichten over de uitslag van de selectie.

Middelbaar beroepsonderwijs - KA102 | KA116

Er zijn in totaal 52 aanvragen ingediend (KA102: 25 | KA116: 27) voor een totaalbedrag van € 36.892.595. Het beschikbaar budget voor mobiliteit is € 12.281.830.

Hoger Onderwijs - KA103

Er zijn 56 aanvragen gedaan, waaronder 1 consortium. Voor mobiliteit studie, stage, staftraining en onderwijsopdrachten is er voor totaal € 22.910.000 aangevraagd. Het beschikbaar budget voor mobiliteit is € 20.350.000.

Volwasseneneducatie – KA104

Er zijn dit jaar vijf aanvragen ingediend voor een totaalbedrag € 195.737.

Hoger Onderwijs - KA107

Er zijn dit 25 ontvankelijke aanvragen ontvangen. In totaal is er voor ruim 9,4 miljoen euro aangevraagd; een stijging van 54% ten opzichte van de aanvraag in 2017. Het totale Nederlandse budget voor 2018 is ruim 4,8 miljoen euro. Van 11 van de 13 regio’s is meer dan het totale Nederlandse budget aangevraagd.

Waar van toepassing worden aanvragen de komende tijd beoordeeld door (een) externe expert(s). De uitslagen van het assessment zijn uiterlijk in mei a.s. bekend.